Классификация   Физико-химические показатели
Наименование Класс SAE API ACEA Одобрения производителей ν40 ν100 ИВ Зольность tзаст tвсп Плотность Прочие показатели
TRANSELF SYN FE 75W-90 GL-4/GL-5/MT-1 MAN 3343 Type S, ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 12B, 16F, 17B, SCANIA STO 1.0, RENAULT VI, DAF, IVECO, MACK, VOLVO, AUDI, VW 101 15 157 -51 866
TRANSELF SYN FE 75W-140 GL-5 SCANIA : STO 1.0, RENAULT : OT1 Axle : n° 7711229320 183 26,3 178 -36 885
TRANSELF LD 75W-80 GL-4 MAN 341 Type Z-3, Eaton Long Drain, ZF TE-ML 02D, Renault Truck 64 9,5 124 -41 883
TRANSELF BM 75W-90 GL-5 MB 235.8, MAN 342 Type S, ZF TE-ML 07A, 12B, 16F, 17B, Scania STO 1:0 115 16,8 160 -50 867
TRANSELF NFJ 75W-80 GL-4+ Renault JXX, TL4, NDX 47 8,5 175 -40 884
TRANSELF NFP 75W-80 GL-4+ Renault PXX, Nissan P 51 8,8 152 -42 215 890
TRANSELF TYPE B 75W-80 GL-4+ Peugeot, Citroen 65 10 137 -40 891
TRANSELF UNIVERSAL FE 80W-90 GL-4/GL-5/MT-1 MAN 3343 Type M, ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A, Renault Truck, DAF, Eaton, Iveco, Volvo 115 14,1 123 -33 886
TRANSELF UNIVERSAL FE 80W-140 GL-5 Scania STO 1:0, ZF TE-ML 05A, 07A, 12E, 16D, 17B, 19B, 21A, DAF, Eaton, Iveco, Renault Truck, Volvo 252 25 126 -27 887
TRANSELF UNIVERSAL 80W-90 GL-4/GL-5/MT-1 MAN 3343 Type M, RENAULT RX4, Scania STO 1:0, EATON, DAF, IVECO, VOLVO 144 14,5 100 -30 900
TRANSELF EP 80W GL-4 MB 235.1, MAN 341 Type Z-1, ZF TE-ML 02A, 17A, Meets: DAF, Iveco, Renault Truck, Volvo 105 17,5 96 -24 894
80W-90 GL-4 MAN 341 Type Z-1, ZF TE-ML 02A, 16A, 17A, 19A, Meets: DAF, Iveco, Renault Truck, Volvo 150 17,5 96 -24 894
85W-140 GL-4 DAF, IVECO, RENAULT TRUCKS, VOLVO 350 25 95 -15 910
TRANSELF EP FE 80W-90 GL-4 DAF, IVECO, RENAULT TRUCKS, VOLVO, MAN 120 13,9 113 -30 882
80W GL-4 DAF, IVECO, RENAULT TRUCKS, VOLVO, MAN 68 9,8 124 -33 869
TRANSELF TYPE B 80W-90 GL-5 MAN 342 Type M-1, ZF TE-ML 05A, 07A, 16B, 17B, 19B, 21A, Meets: DAF, Iveco, Renault Truck, Volvo 144 15 102 -27 901
90 GL-5 MAN 342 Type M-1, MB 235.0, ZF TE-ML 05A, 07A, 16C, 17B, 19B, 21A. Meets: DAF, Iveco, Renault Truck, Volvo 198 17,5 95 -15   905
85W-140 GL-5 DAF, Iveco, Renault Truck, Volvo 345 25 92 -15 910
TRANSELF TYPE B FE 80W-90 GL-5 MAN 342 Type M-1, VOLVO, IVECO, RENAULT TRUCKS, DAF, ZF 123 13,9 112 -27 882
85W-140 GL-5 VOLVO, IVECO, RENAULT TRUCKS, DAF, ZF 298 25,2 109 -24 895